Machtig mooie natuur in en rond De Maten

Gepost door: Kastaar |WSV De Heikneuters VZW

Genk 16-03-2014
Het is een prachtige zondagmorgen, en wij stappen de trein op naar Genk, eventjes onze wandelhorizon wat verleggen. Ja, de trein is altijd een beetje reizen toch, een ritje van om en bij de 2 uur tot Genk, en dan een 5 minuten autobus en je word pal voor de inschrijving afgezet, dus gemakkelijk en comfortabel. Goed wij zijn er te gast bij Heikneuters Genk voor de eerste wandeltocht 2014 van de Euroregio Marching Trophy, die terug op een ruime belangstelling kan rekenen. Doch je kunt er ook gewoon wandelen geen probleem in dat gastvrije Limburg. Wij kiezen voor het 10 km parkoers, door wat een uniek mooi natuurdomein zou worden. De zon is er in de morgen nog niet helemaal door maar die komt later wel en het is zeer aangenaam wandelweer geworden.

Amper een 100 tal meter verder en wij stappen het natuurgebied in. De Maten is gespaard gebleven van industrialisatie van de viskweek in de 2de helft van de 20ste eeuw en heeft zo zijn ongerepte natuurlijk karakter kunnen behouden. Bij de ingang bemerken wij een monument met een aandenken van een verongelukte Halifax HX 334 van het 158ste R.A.F. squadron.

Als wij het bos instappen vinden wij geen loofbomen maar wel lange rijzige dennen. Misschien nog geplant om die te kunnen gebruiken als stutpalen in de kolenmijnen. Verder vinden wij toch wat eerste lentebloesems en dat zijn loofbomen met de eerste lentebloemen. Een niet alledaags zicht in het bos, een parkbegraafplaats. Het is een groene ruimte met aandacht voor emotionele, recreatieve, culturele en ecologische waarden. De inrichting met gazonpaden, bomenlanen, hagen, bloemen en insectenhotels creŽert een warme omgeving van herdenking. De prachtige structuur wordt levendig gehouden zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen uit respect voor mens, dier en plant.

Eventjes het bos uit in een lange rechte laan, waar wij genieten van de mooie en verzorgde voortuintjes, waar de voorjaarsbloeiers voor een zeer genietbaar kleurrijk zicht zorgen, echt een hemels mooie laan. Wat verder stappen wij het domein de Mierlik binnen. Een prachtige partij paarse vinca ís presenteren een mooi welkom, in de vorm van een natuurlijk bloeiend boeket. Ook hier prachtige wandeldreven, een smal beekje stroomt in volle vaart verder, het water is kristalhelder en de bodem heeft een roestig bruine kleur.

Het landschap van De Maten ligt op de rand van het Kempens plateau. Het is een mix van vijvers met brede rietkragen, moerasbosjes, ruigten, natte en droge heide, vennen en droge duinkammen. De plassen zijn stuk voor stuk ecologische pareltjes met grote verscheidenheid aan planten en dieren. Het gebied werd door natuurpunt onder bescherming genomen om deze waardevolle natuurdiamant veilig te stellen.

De vele vijvers zijn ontstaan door een afdamming van de Stiemerbeek. Het gebied is ook een ideale plaats voor natuurfotografen. De vele Kijk- en wandelroutes worden met verschillende plaatjes aangeduid. Ook verschillende heidegebieden zijn er te bewonderen.

De mens hield de heidelandschappen in de Kempen eeuwenlang in stand. Opschietende bomen dienden als brandstof of om er werktuigen mee te maken. Rondtrekkende schapenkuddes of koeien peuzelden ook aan de jonge bomen. De heide werd gemaaid of geplagd. De plaggen dienden als strooisel in de stallen en later als mest op de velden. Al deze maatregelen zorgden voor een verjongde heide. De laatste decennia verdwenen deze landbouwgebruiken, de heide verouderde en verdween. Om dat te voorkomen doet natuurbeheer aan heidebeheer. Jonge bomen worden verwijderd en de heide word gemaaid of geplagd. De zachtaardige maar sterke Schotse Gallowayrunderen vervullen nu de functie van de rondtrekkende schapen.

In de stilte van het bos, een eigenaardige vaststelling... een boom met als het ware een aangroeiend oor, die de omgeving afluistert, dat zogezegd oor is natuurlijk een paddenstoel of een zwam zoals je verkiest.

In een plaatselijk schoolcomplex genieten wij van onze comfortabele rustpost. Na de rust nog eventjes een flink stukje natuur en waarom niet. Op de hoek van de straat een oud kapelletje uit 1948. Verder wachten nog wat heerlijke landschappen en vijvergebieden. Deze brengen ons naar het einde van een afwisselende en boeiende wandeldag, in dat mooie rustige Limburgse landschap, machtig mooi.†surprise

Parkoermeester van harte proficiat en van harte dank voor je inzet. Aan de organisatie en medewerkers van deze zeer verzorgde organisatie eenzelfde eerbetoon. Gasten het gaat jullie goed het allerbeste en tot een volgende wandelgelegenheid.