Met Godelievestappers wandelen in het aardse paradijs

Gepost door: Kastaar |Godelievestappers Ruddervoorde vzw

Hertsberge 08-03-2014
De weerkundige diensten hadden een prima lentedag voorspeld, veel zon en om en bij de 20°, en dat in de eerste week van maart zonder voorgaande winter, het is om van te dromen. Maar wij gaan niet dromen maar wandelen en kiezen voor het 10 km parkoers.
Langs de St. Joanneskerk op het kort groene weggetje komen wij tussen de huizen, de bloeiende Japanse kerselaars en de kraaiende hanen, en zijn aan het stappen richting Bulskampveld, een labyrint van uniek mooie bosdreven en natuurbiotopen, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Eeuwenlang was het Bulskampveld bekend voor zijn woeste gronden. Na heel wat vruchtbare pogingen geraakt het bebost en vruchtbaar einde 18de eeuw. De adel die grote stukken goedkope gronden had gekocht, bouwde kastelen en legde parken aan. Intussen komen wij onze eerste dreef opgewandeld en een licht mistgordijn van in de vroege morgen verdwijnt langzaam, en de gouden zonnestralen maken hun opwachting tussen de statige bomen. Machtig mooie zichten waarvan een mens erg rustig word en een heerlijk deugddoend gevoel krijgt. Ook de ontluikende bloemen, de heerlijke bosgeur, en het gezang van onze gevederde vrienden geven een hemels gevoel alsof je wandelt in het aardse paradijs. Een oude boomstronk vormt een uitmuntend mooi kunstwerk. Veel wandelaars hadden de lentelokroep gehoord en lieten zich niet onbetuigd, de belangstelling was meer dan bevredigend. Dat bossen en natuur een zeer belangrijke rol spelen in het leven bewijst de aandacht die de Vlaamse regering hecht aan zijn bosbeheer. De afdeling Bos en Groen van de Vlaamse gemeenschap streeft naar bossen van hoge natuurlijkheidgraad. Diverse exoten zoals Amerikaanse vogelkers, en Amerikaanse eik, deze worden beschouwd als zeer agressief en dominant. Zij verdringen de inheemse vegetatie en belasten de bovenvermelde doelstelling. Het streefdoel op lange termijn is 80% inheemse soorten te behalen. De beheerder moet streven naar geschikte inheemse soorten in alle bestanden om deze later te kunnen gebruiken als zaadbron voor het nieuwe bos. Behalve voor de bestrijding van agressieve exoten worden anders geen herbiciden gebruikt. Na vele prachtige bospaden komen wij in het St. Amandus gesticht een instelling die geesteszieke mensen verzorgt en begeleid. Hier benutten wij in een ruime sporthal onze eerste rustpost.
N
a de rust wandelen wij een stukje educatief natuurpark St. Amandus. Elk landschap heeft een typische fauna en flora. Tussen de zomereik en de berk voelt de ree zich terug thuis. Nog enkel dreven naderen wij de ‘kasteelhoeve’ met zijn zuivelartikelen en via het vogelasiel bereiken wij het kasteel. De zogezegde draaischijf van het 212 ha groot gebied. Het prachtig onderhouden kasteel, de grote vijver bezorgen ons zeer bekoorlijke zichten en de grote cirkel met Rododendrons maakt zijn opwachting om wat later in het jaar te ontluiken als een reusachtig bloemboeket. Ook enkele bevallige schuilhuisjes van wilgentakken of essenhout zijn een leuke bezienswaardigheid. Onze volgende stap is Loca-Labora, onze tweede rustpost, een biologische hoeve met winkel meer bepaald de kruiderie met winkel waar je tal van kruiden kunt kopen. Als tewerkstellingsproject initiatief biedt het arbeidszorgproject ‘De Kruiderie’ vandaag aan een 12 tal personen de gelegenheid om iets zinvols in handen te hebben, een structuur in hun leven. Het laat hun toe om terug een zelfvertrouwen in de wereld terug te vinden. De kruiderie kweekt zowel medicinale kruiden als keukenkruiden en bied de kwaliteit op een biologische wijze met respect voor de mens de plant en de natuur. Nog een stukje natuur is het heideveld- bornebeek. Verwijst naar de vroegere uitgestrektheid van het heidegebied bulskampveld en de beek die er doorloopt zijn de bronnen voor de naam van het gebied. Om het gebied terug tot leven te brengen paste men de tactiek van het plaggen toe. Men verwijdert de humusrijke toplaag van het oppervlak. Hierdoor krijgen de onderliggende heidezaden de kans om te kiemen. Een gepast natuurbeheer beschermt en stimuleert de verschillende gebieden. De gronden laat men begrazen door galloway runderen. Zij hebben een zachtaardig karakter en kunnen tegen extreme weersomstandigheden. Wat later zien wij de toren van de St. Joanneskerk van Herstberge opduiken en wij zijn aan het einde van een paradijselijke wandeldag vol natuur en afwisseling.
Parkoermeester en organisatie van harte proficiat en van harte dank voor jullie inzet, hetzelfde geld ook voor alle medewerkers. Gasten hou jullie goed, het allerbeste en tot een volgende wandelgelegenheid.