Op het Hoge hielden we het niet droge

Gepost door: Kastaar |W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout

Torhout 21-12-2014

We waren te gast bij wandelclub W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout in zaal bosgalm in Wynendale-Torhout. De weersomstandigheden waren weinig belovend, zwaar bewolkt, een nijdig scherp windje, en een temperatuur van om en bij de 8°, we kiezen dan ook voor het 6 km parkoers.

Bij het betreden was de sfeer wat bedrukt. Begrijpelijk daags voor de wandeling waren ze massaal naar de begrafenis geweest van wijlen mevrouw Katrien Debeuckelare, echtgenote van de penningmeester van de club, Katrien werd 49 jaar. Langs deze weg willen we onze innige deelneming betuigen aan Marc Verplancke en zijn familie en wensen hen veel sterkte toe. Maar hoe hard ook, het leven gaat verder. We zijn in Torhout en regelmatig vinden we borden met toponiemen terug, dat zijn plaatsnamen uit de 16de eeuw. De eerste die we vinden is Nockaertshoucke, de kern van dit gehucht valt samen met het Don Boscoplein. De hofstede van een zekere boer Nockaert gaf het zijn eerste naam. Al in de 16de eeuw was deze vervangen door Leyndeplaetse naar een aanpalende hoeve met de naam ’T lendenhof. In de 17de eeuw bouwde de heer van Wynenedale een olie of stampkotmolen en een hofstede ernaast, breidde het tevens uit tot de herberg ‘De Reveinze’.  Zo kende het gehucht 5 opeenvolgende benamingen, Nockaertshoucke, Leyndeplaetse,’T Stampkot, de Reveinze en ten slotte Don Bosco sinds de stichting in 1959 van de gelijknamige parochie. We stappen de zomerstraat in richting het Hoge, enkele mooie voortuinen zijn te bewonderen, maar één van een aparte aanleg, namelijk met een exotisch tintje, machtig mooi. Stilaan komen we in het open landschap, rustig groen en licht golvend wat een zeker charme aan de streek geeft. We vinden terug een toponiem namelijk Hille. Deze jegenorde wordt reeds vermeld in 1388 maar steeds met dubbele benaming, Hille en straete. De hoeve bij dit kruispunt is samen met een paar andere in de buurt minstens 500 jaar oud. De heidestraat, warandestraat en oude gentweg vormden tot 200 jaar gelden de grens tussen het bebouwde land ten zuiden en het ontgonnen Noortvelt ten noorden. Ter panne is een aardig toponiem dat tot in de 16de eeuw geven werd aan de percelen waar kort gelden Rock Torhout zijn plek vond. Na een kleine zwerftocht belanden we op de Warande waar we in de cafetaria van een rustpost kunnen genieten. Een terugtocht langs de oude spoorwegberm brengt ons in een prachtig decor naar de aankomst toe. En pas op zo een 2 tal km van de aankomst begint het te regenen, en de pret is eraf.

Nu we hoeven het ons niet te beklagen, het was een rustig en zeer genietbaar parkoers in een landelijke omgeving. Parkoermeester, organisatie en medewerkers van harte proficiat en van harte dank voor jullie inzet.

Gasten hou jullie goed, het allerbeste en tot een volgende wandelgelegenheid.