Parel van Groot-Jabbeke

Gepost door: Kastaar |Rustige Bosstappers Jabbeke

Zerkegem 28-04-2013
Wij zijn in Zerkegem te gast bij rustige bosstappers Jabbeke, voor hun 25ste parel van groot Jabbeke. In het Sarkoheem, waar wij inschreven hangt een foto van een wereldberoemdheid uit het piepkleine dorpje. Zijn naam Romain Maes, tourwinnaar in 1937. Was pas 22 jaar oud,en kampioen van België. Hij kwam uit een gezin van 15 en was de 12de’ in de rij. Dit ter inlichting, maar wij gaan wandelen bij licht bewolkt weer, windstil en soms zal de zon er even doorkomen en het wordt heerlijk wandelen bij momenten, het zal droog blijven, temperatuur om en bij de 16° en wij kiezen voor het 13km parkoers.
Nee” wij vertrekken niet meteen door de grote poort maar wel door een kleintje, wij stappen een park eilandje op, want dat parkje is omringd door een wal. Komen door de wijk en hebben zo een lus gemaakt rond het centrum, en met een blik op de kerk zijn wij naar het landschap toe.
Eventjes buiten het centrum zijn wij links af, een wandelpad op dat ons naar een bospartij zal leiden, en dat zijn de Maskobossen, een terrein van zowat 11 ha. Eigendom van een paar adellijke families en in 2000 kwam het gebied onder beheer van natuurpunt en is vrij toegankelijk voor publiek. Wij, komen in de lange dreef terecht, machtig mooi, een licht dauwgordijn, wat zonnestralen tussen de boomkruinen, de lentefrisheid van het ontluikende lentegroen, echt een heerlijk gevoel. In de weiden is terug vee aan het grazen, de lammetjes lopen huppelend over de groener wordende wei. De vogeltjes laten zich horen, de bloemetjes ontluiken, en in de verte horen wij de lokroep van de koekoek, de lente is in volle opmars. Ook wij fleuren op, en voelen ons terug in de levende wereld, en het winterse alleen gevoel in die koude lege winterperiode is voorbij.
Van het Maskobos raken wij in een luguber bos, namelijk het moordenaarsbos. Oei, is daar werkelijk gemoord? Wel ja. Er is zelfs een dubbele moord gepleegd in de pastorij. Pastoor Cyprianus Bouckaert en zijn dienstbode Marie-Anne Buillots werden in dezelfde nacht vermoord. Door wie wist men niet, en zelfs de kraaien brachten het niet uit. Men verdacht er de Franse soldaten van die in het bos gelegerd waren, en zo kwam het bos aan zijn naam. Het is thans een slaapplaats voor kraaien. Ook enkele mooie boerderijen en heel veel serres vullen het landschap op. Nu bos in en bos uit krijgen wij in het sierplanten bedrijf Eddy Vandamme genieten wij van onze eerste rustpost. Hier krijgen wij een gratis koffie of frisdrank aangeboden door de wandelclub, langs deze weg van harte dank voor de traktatie, en van harte dank aan de heer Vandamme voor zijn gastvrijheid.
Op het parkoers enkele grote geschiedkundige hoeves zoals hofstede Ter Panne en omstreeks 1650 bewoond door de familie Pannecoucke waarvan de” naam Ter Panne kan afgeleid zijn, ofwel verwijzend naar een lager gebied in de omgeving van het pannebos. De monumentale Tempeliershoeve vanaf de 14de eeuw, de huidige grondplannen dateren van de 17de eeuw. In 1833 ingrijpend veranderd door de familie Man-van Caloen en in 1938 verkocht. Tot einde van de 20ste eeuw kreeg het de functie vakantiewoningen en ook voor jeugdbewegingen. Het Willemijnen hof dateert van voor 1478. Kwam in eigendom van het klooster van de Willemijnen in Brugge, is later overgegaan in particuliere” handen en in de 19de en 20ste eeuw meermalen verbouwd. Nu stappen wij op naar het natuurgebied van de grote zaagbek. Heeft een woelige geschiedenis achter de rug. Ontstaan als zandwinningspuit voor het doortrekken van de E40 Oostende – Brussel naar Veurne in de jaren 1960. Na een periode van watersport kwamen de ecologische waarden aan bod en in 1980 uitgeroepen tot staats natuurreservaat. Wij Krijgen een rondje aangeboden rond de plas, een behoorlijk eindje hoort, maar wel interessant. Na het natuurgebied nog een interessant voorval. In schrijnwerkerij André Marchand stappen wij binnen voor een 2de rustpost., ooklangs deze weg vanharte dank aan de eigenaarvoor de gastvrijheid Maar hier vinden wij iets speciaals, geen doodgewone schrijnwerkerij maar wij vinden er echt gemaakte houten kunstbeelden, machtig mooi. De man is een geboren Ettelgemnaar . Was één van de laatste in een generatie van timmermannen. Na zijn pensionering maakte hij forure als Houtkunstenaar. Werd uitgeroepen als cultureel ambassadeur van Oudenburg. Ettelgem is een deelgemeente van Oudenburg, was ook bezig met het stadsbestuur aan een kunstroute. Zo zie je maar dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Het laatste gedeelte brengt ons terug naar Zerkegem. Het was een verrassend boeiende en zeer mooie natuurwandeling en ook een geschiedkundige waarde was aanwezig, machtig mooi. Aan bestuur, parkoermeester en medewerkers van harte proficiat en van harte dank voor jullie inzet. Gasten hou jullie goed, het allerbeste en tot een volgende wandelgelegenheid.