Prachtig herfstkleurenpakket in Lippensgoedtocht

Gepost door: Kastaar |Wandelclub Beernem VZW

Beernem 17-11-2013  

Ja, ieder seizoen heeft zo zijn charme, ook de natuur gaat een rustpauze inlassen. De bladeren dwarrelen naar beneden, en vormen prachtig bladerentapijten, en bij droog weer geven zij een heerlijk geritsel onder ons voeten, en sommige zichten zijn echte prentkaarten. Wij gaan op stap voor het 11 km parkoers in het 300 ha grote bosgebied van het Bulscampveld.  

Met dank aan de provincie West- Vlaanderen. Amper een paar honderd meter ver of wij ontdekken die zeer mooie natuurkleuren, machtig mooi. Wij denken dikwijls zo maar, aan een bos is niet zoveel werk, alles groeit toch vanzelf, en de grote bomen worden eruit gehaald om te verkopen en dat is het dan, maar dat is niet waar. De afdeling bos en groen van de Vlaamse Gemeenschap die het onderhoud en het beheer regelt streeft naar een bos met hoge natuurlijkheidgraad. Verschillende buitenlandse exoten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers worden als zeer agressief beschouwd, zij verdringen de inheemse soorten. Op lange termijn wordt gestreefd naar 80% inheemse soorten Zo zullen Amerikaanse eik, Douglas en Robinia gekapt worden en in het bos worden geen herbiciden gebruikt. Bij bebouwing van voormalige landbouwgronden zullen dikwijls boomsoorten gebruikt worden die een pionierskarakter hebben zoals de zwarte els, wilg, populier of berk. Een variatie van snel en traagroeiende boomsoorten zal veel sneller leiden tot een aantrekkelijk bos. 

Een witte hoeve in dat herfsttafereel is ondermeer een prentkaart waardig. En in de weide geven de scharrelende kippen het kleurenspektakel wat leven. 

Deze periode is ook de tijd van de paddenstoelen, voor fotografen een buitenbeentje voor unieke foto’s. Bij veel boseigenaars en bosbezoekers leeft het idee dat het bos geholpen wordt door stelselmatig alle kwijnende of afgestorven bomen op te ruimen. Deze bomen zijn geen concurrentie meer voor de waardevolle bomen. Bovendien staat de hoge arbeidskost voor het verzagen en afvoeren ervan niet in verhouding tot de lage prijzen voor brand- en puinhout. Ook bezwaren dat dode bomen broeinesten zijn van schadelijke schimmels en insecten is grotendeels onjuist. Een streefdoel voor een gezond en gevarieerd bos hoeft zeker 4% aandeel van dood hout te bevatten. Prachtige paddenstoelen stelen de show. Een prachtige vijver en dat herfstdecor is machtig mooi. Na een zeer gevarieerde en afwisselende natuur, door open plekken en wondermooie bosdreven vinden wij in Herstberge onze eerste rustpost. Na de rust en terug was bos en dreven komen wij in het domein Driekoningen. Met dat prachtige voorpark en zijn imposant kasteel. Op de hoeve Colpaert kunnen wij ons dan tegoed doen aan zuivelspecialiteiten, op ambachtelijke manier gemaakt op de hoeve zelf. Wij gaan terug een flink stuk natuur in, en genieten echt van de schoonheid en de rust die de natuur uitstraalt. Parkoermeester van harte proficiat en van harte dank, om uit al die mogelijkheden zo een prachtparkoers uit je hoed te toveren, een echte prachtprestatie. 

Ook de organisatie was er bij, om alles in goede banen te leiden, ook zij verdienen samen met alle medewerkers een dikke pluim, ook voor hen proficiat en dank voor hun inzet. Ook een woordje van dank aan natuur en bos, en de provincie voor de vele uitlegbordjes over het reilen en zeilen in het grote bos. Het geeft een meerwaarde” van onze kennis, maar het brengt ook kennis, begrip en respect op voor al dat werk in het bos. 

Het was een zeer mooie boswandeling, gasten hou jullie goed het allerbeste en tot een volgende wandelgelegenheid.