Prachtig sfeervolle parkoers bij Ons Erf Stappers in Brugge

Gepost door: Kastaar |Ons Erf Stappers

Brugge 23-03-2014
Langs de Chartreuzeweg 53 in St. Michiels Brugge vinden wij de inschrijfplaats van wandelclub Ons Erf, en komen onder de indruk van deze grote thuis laat ons maar zeggen. Het is een tehuis voor verschillende mensen met verstandelijke handicap en eventueel bijkomende stoornissen. Het ganse complex bestaat uit drie doelgroepen, tehuis niet- werkende, er is plaats voor 200 volwassenen. Dan is er het dagcentrum Trika die zich richt tot volwassen personen met een ernstige en diep verstandige beperking, eventueel in combinatie met fysische en seniorie beperkingen. Dan hebben zij nog dagcentrum Windroos richt zich tot volwassen personen met matig tot ernstig verstandelijke beperking in combinatie met psychische of gedragsproblemen. Dus zit hier achter deze muren een immense verzorging verborgen, laat ons dankbaar zijn voor alle medewerkers die deze mensen verzorgen en begeleiden. Totdaar wat uitleg over waar wij ons bevinden.

Nu wij zijn er te gast bij Ons Erf Stappers voor hun 6de lentetocht. Een schuchter zonnetje, een dreigende wolk bijna windstil en 12 op de thermometer, zeg maar een aangenaam wandelweertje. Het wandelsysteem is er eens op een andere leest geschoeid. Het is een lussensysteem verdeeld over 4 parkoers met elk een ander thema.

Lus A is uitgestippeld voor het gezin met rol-en kinderwagen en heeft een lengte 5,6km. Lus B laat je genieten van Brugge en leert je wat over de architectuur en dat over 6,9km, Lus C laat je in de vroege morgen ontwaken door het Tillegem bos en is 8,6km honderd procent puur natuur, en tenslotte de cultuurliefhebber is er te gast door het Magdalenagoed en dat voor 7,9km, dus voor ieder wat wils, wij kiezen voor de natuur.

Op het kruispunt rechtover Hotel Wienerbrugge vinden wij een merkwaardig kunstwerk, dwarsen de grote baan, om na enkele honderden meter het provinciaal domein Tillegembos in te stappen. Het zonnetje is erdoor gekomen, een aangename temperatuur en wij zijn het bos in. Pas het domein binnen langs de snelstromende kerkebeek krijgen wij dat heerlijke natuurlijke rustgevoel, wij bevinden ons als het ware in een gezondheidscocon. Ook de begeleiding door onze gevederde vrienden de vogeltjes geeft een lieflijk gevoel, hun gezang klinkt als hemels in ons oren, als de temperatuur gaat stijgen, komt meer en meer die lentefrisse bosgeur ons tegemoet. Ook de grasbermen beginnen zich op te smukken, en versieren zich met de eerste lentebloesems. Ook het ontluikende groen aan bomen en struiken helpt mee om het ganse bos in een hemels kleurrijk geheel om te toveren. Door de bomen ontwaren wij het Tillegem kasteel en naderen wij de Trutselaar, een uniek gezellige plaats om even uit te rusten en van op het terras te genieten van het heerlijke vijverzicht en zijn omliggende natuur. Wat verder ontdekken wij een grote oude hoeve en een echt insectenhotel netjes afgeschermd met prikkeldraad. Op het kruispunt vinden wij een kapel met rustbank en een geplaveid weggetje ervoor een stemmig zicht. Het Tillegembos is zo een 117 ha groot en ligt tegen de Brugse agglomeratie en is het oudste provinciedomein van West Vlaanderen. In 1963 werden de eerste 44 ha aangekocht, en daarna regelmatig uitgebreid. Naald en loofbomen wisselen elkaar af. Ook hier en daar een stuk heide waardoor schraal grasland ontstaat. Voor de begrazing koos men geiten en schapen. In de vallei van de kerkebeek vind je elzenbroeken. Nu en dan ook een natuurkunstwerk van opschietende paddenstoelen, met speciale kleuren op een afgezaagde boomstronk, machtig mooi. Maar dat er onder de geiten soms een aardig robbetje gevochten wordt kunnen wij vaststellen dat dit zo is, wij waren getuigen van twee vechtende bokken en het ging er echt hard aan toe, het waren redelijk goed gehoorde kloppen, mens wat hebben die een harde kop, dag moeder.

Langs de weg zien wij tussen de gracht en de weg een afrastering staat in de vorm van fijne metaaldraad zo enkele decimeter hoog, en hier en daar een plastieken emmer als valkuil. Het doel is om padden, salamanders en kikkers veilig te helpen oversteken naar hun geliefde voortplantingspoel, en zeker niet om ze te vernietigen. Iedere morgen zorgen speciale medewerkers dat de gevangen dieren overgezet worden, en om de grote van de populatie vast te stellen telt men ze ook. Dus zie je een kikker in een emmer of om het even wat laat het beestje zeker zitten, U bewijst de natuur er een dienst mee. Een pankarte leert ons dat op de plaats die wij voorbij kwamen al 71 padden, 44 salamanders en 1019 kikkers veilig naar de overkant waren gebracht.
Het kruis van de gefusilleerde brengt ons dan een droeverige melding, ja dat zijn feiten die niet hoefden te gebeuren.Nog enkel prachtige boszichten brengen ons naar het einde van die heerlijke natuur, die frisse lentegeur, het nieuwe frisse lentegroen, en een bos dat ontwaakt, het is een echt hemels gevoel om dat mee te maken.

Aan de parkoermeester of meesters van harte proficiat en van harte dank voor je zeer gewaardeerde inzet, man, dat is klasse. Anderzijds noteren wij een zeer verzorgde organisatie en een gastvrije schare medewerkers, aan jullie allen dezelfde eerbetuigingen. Gasten hou jullie goed het allerbeste en tot een volgende wandelgelegenheid.