Rond Zonnebeke is het een zeer mooie streke

Gepost door: Kastaar |Drevetrotters Zonnebeke

Zonnebeke 24-11-2013 

Voor deze wandeling zijn wij te gast bij Drevetrotters Zonnebeke. Na een korte regenvlaag vroeg in de morgen gaat het over, de lucht blijft zwaar bewolkt, maar het zal tot in de late namiddag droog blijven. Het is windstil en de temperatuur zal tijdens de dag van 7 tot 9° stijgen, de grote massa is er en meer hoeft dat niet te zijn. 

Goed wij gaan van start en kiezen voor het 12 km parkoers. 

Wij stappen meteen de Tresoriesstraat op, een tresorie, zou dat niet de vertaling zijn van een schat? Nee niet zo direct maar het heeft toch iets met centen te maken. Zou vroeger de penningmeester van de gemeente in deze straat gewoond hebben ? Wie weet. 

Meteen zijn wij in het landschap, die zich in zijn unieke mooi herfstbeelden zal verwelkomen. De verschillende lege velden en een grote hoop bieten laten ons aantonen dat wij in volle herfst zijn, en naar de winter toe, want zoals het spreekwoord laat verstaan, eens de velden geschoren, de winter geboren. Het glooiende karakter van het landschap en de vele boerderijen scheppen het landschap in haast levende schilderijen. Dat het ook hier veel geregend heeft de voorbije periode hoeft geen betoog, getuige zijn de brede sleuven vol water veroorzaakt door de steeds groter en zwaarder wordende landbouwmachines, maar ja het werk moet steeds vlugger gedaan worden, dat is nu eenmaal de drang van de huidige gejaagde tijd. Als rode draad door het landschap is de snelweg, een noodzaak en een gunstige zaak voor de plaatselijke industrie, die de poort naar de commerciële wereld opent. Wij wandelen ver van dat snelheidsgeweld veilig en wel beschermd langs de bermen vol wondere natuurpracht, zie maar die struiken en bermen een zeer genietbaar kleurenfestijn. 

In de knusse garage biedt de inrichtende club een gratis warme wijn aan, langs deze weg van harte dank voor de traktatie. En terwijl wij binnen zijn in garage van Lode Messelis doen wij een zeldzame ontdekking, want hier krijgen oud historische auto’ een nieuw jasje aangekleed en schitteren zij nadien in alle glorie, een niet alledaags werkje als je het ons vraagt, een speciaal gevalletje, proficiat man. 

Intussen zijn wij Bellewaerde park gepasseerd en parking C is herschapen in een gouden bladerentapijt. Nu stappen wij richting Nonnebossen toe, onze afstand passeert er langs, terwijl andere erdoor gaan. Maar dat belet ons niet om van deze fantastische herfstsfeer te genieten, voor natuurfotografen en fotoliefhebbers echt een buitenbeentje voor een of andere fotoreeks. In de Grote Molenstraat staan wij voor een raadsel. Een gedenksteen boven de deur van een hoekhuis zal wel een zekere boodschap inhouden, maar die dat gaat ons petje te boven, naar ons bescheiden mening is het Latijn, en voor ons zal het wel zo blijven.  

Het tweede gedeelte dan ook een gevarieerde landschapswissel op. Aan de lange dreef vinden wijn op een huisgevel een schilderij die ons laat terugdenken aan de oorlog geschiedenis van de groten oorlog van 1914 en stelt het slagveld voor van de helse strijd voor het Polygoonbos. Dit bos wordt ook wel eens Den Doel genoemd, en heeft een oppervlakte van zowat 80 ha. Het is eigendom van het Agentschap van natuur en bos. Eens was het herschapen in een groots oorlogsveld, thans is het een aangenaam wandelbos en heeft het een zeer hoge natuurwaarde. En zo stappen wij wat later het kasteelpark binnen, zeer mooi gerestaureerde gebouwen, waar thans een museum is gevestigd als herinnering aan het brute oorlogsgeweld, maar tevens een eerbetoon voor alle gesneuvelden. , voor de geschiedenisfreak een aardig kluif. Na het park is het mooie centrum aan de beurt en dat je hier wijn kan kopen bewijst de reuzeflzes op de stoep, santé. Nog een korte wandeling naar de ijzerweg en het prachtig gerenoveerde stationnetje, komen wij langs de hoger liggende drukke verkeersweg naar het eindpunt toe. Op de weide nog enkele voorhistorische koeien, machtige kolossen, lang haar en nog redelijk grote brochettestokken op hun robuuste kop, machtige beesten. 

Zo wij zijn terug in het O.C. Zonnerad van een unieke mooie natuurwandeling door een rustige en zeer genietbare streek. Het was zo goed dat deze ganse natuur – en streekwandeling in twee woorden was samen te vatten, machtig mooi. 

Parkoermeester van harte proficiat en van harte dank voor je inzet, het was klassenwerk. Ook de organisatie was zeer druk in de weerom traditie getrouw alle activiteiten in zeer goede banen te leiden, ook aan hen een passend eerbetoon. Maar ook dezelfde lofbetuigingen aan alle medewerkers voor hun gastvrije en vriendelijke inzet. Gasten hou jullie goed het allerbeste en tot een volgende wandelgelegenheid.