Van Walhoeve naar St. Sixtus door landelijke natuur.

Gepost door: Kastaar |Walhoevestappers

Westvleteren 20-09-2015

Ja, wij gaan hier geen jachtig stadsleven, tussen appartementen vinden, nee het is hier een oase van rust en natuur. De herfst komt al eens aan het venster piepen en met 10° in de morgen is het wat frisjes, maar in de loop van de dag loopt die op tot 20°. Een heerlijk herfstzonnetje draagt hier toe bij en zal ons een aangename wandeldag bezorgen.

Wij zijn er te gast in de Walhoeve, dat is een begeleidingstehuis, hier leven een beperkt aantal kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden samen met deskundigen. Het doel is deze kinderen of jongeren terug te integreren in de maatschappij. Men probeert ook voor wat extra ontspanning en vervoer te verzorgen. Dat kost centen, en daarom worden jaarlijks de Walhoevefeesten georganiseerd voor het goede doel, en zij zijn dit jaar aan de 19de uitgave toe.

Goed wij gaan wandcelen en kiezen voor het7 km parkoers. Het landschap lijkt eenvoudig maar toch gelden enkele regels. Landbouwers werken met de natuur maar dikwijls ook voor de natuur. Het besef wordt groter dat een rijke fauna en flora ook de landbouwers ten goede komt, enkele voorbeelden. Het gras wordt pas afgereden nadat de gruttokuikens zijn uitgekomen. Door weiden af te rijden vanuit het midden, zo krijgen dieren de kans om zich in veiligheid te brengen. Schapen zijn ideaal om een dijk te begrazen en te onderhouden. Grazende koeien helpen natuurgebieden in stand houden. Door akkers niet meteen na de oogst om te ploegen, vinden grote groepen trekkende grauwe ganzen makkelijker eten. Dat zijn zowat enkele regels waar wij als buitenstaanders niet van op de hoogte zijn, en wij fronsen soms de wenkbrauwen, maar laten wij verstandig zijn, de boer kent wel zijn vak. Wij stappen richting St. Sixtusabdij, en op een neerhof vinden wij enkele zeldzame ganzen en enkele jonge geitjes, die eventjes naderbij komen. De eerste zeer genietbare landschapszichten geven ons een rustig natuurvolle aanblik op, het landschap dat is toch prachtig, en dan die rust die het uitstraalt, wij zijn pas enkele tientallen kilometer van ons huis en de leefwereld is echt anders. Een prachtig kleurenpakket, neem nu die rosse kleur van het aardappelloof voor het rooien, het groen van een maïsveld, het goudgeel van een koolzaadveld, met tussenin wat boerderijen, overkoepeld met een azuurblauwe hemel, een parel van een schilderij. Plots stappen wij van de hoofdweg af, en komen tussen de maïs op een smal betegeld wandelpaadje, een oude kerkwegel naar de abdij toe misschien? . Wat verder een groene tunnel, daarna komen wij op privaat terrein in een bos, terloops aan de eigenaar van harte dank voor de gastvrijheid. De gouden zonnestralen priemen zich een weg door het bladerendek, wat terug heerlijke beelden weergeeft. Wanneer wij het bos uitkomen zijn wij dicht bij onze rustpost in de turnzaal van een plaatselijke school.

Na de rust is het terug de natuur in, langs zeer goed begaanbare weggetjes. Intussen vangen wij enkele beelden van de vernieuwde ST. Sixtus abdij op. Aan een vijver staat een eenzame visser op het eerste zicht, maar hij is nep en dient om de reigers van zijn vijver we te houden, een aparte vondst. En nu naderen wij het einde van en zeer genietbare afwisselende natuurwandeling, maar  wacht ons nog een extraatje. Als je Uw afgestempelde controlekaart aanbied krijg je een trappist van 12° aan de stuntprijs van 2,5 euro, en dat is misschien de reden dat er zoveel wandelaars waren, nu wij hebben er alvast van genoten, allee santé. Had je van deze gezonde wandeling wat extra eetlust gekregen, wel geen probleem. Er werd een eetfestijn aangeboden met beenhesp, groentenkrans en frieten, en het kwam op geen schelle. En dit voor een democratische prijs. In ieder geval hoe je van een doodgewone zondag de dag kan uitbreiden tot een wandelhoogdag.

Parkoermeester, organisatie en medewerkers van harte proficiat en van harte dank voor jullie gewaardeerde inzet. Wij keerden alvast voldaan en tevreden huiswaarts en zeggen jullie zeker tot ziens bij een volgende uitgave. Hou jullie goed het allerbeste e tot een volgende wandelgelegenheid.