Wandel-en mosselfestijn in Westende

Gepost door: Kastaar |Spoetnikstappers

Toen wij in Westende de wagen parkeerden aan de gemeenteschool was het geen zomerse zondagmorgen verre van maar wij schreven toch in. Wij stelden de start eventjes uit voor een plensbui, maar het ging over. Later op de dag zou het dan nog mooi en zomers worden, oef een aangename vaststelling. Wij kiezen voor het 14 km parkoers.

Langs een eerste duinenrij stappen wij richting grote baan die wij aan de lichten eventjes rechts volgen om vervolgens links richting zeedijk op ook die gaan wij een eind volgen. Op de rustig kabbelende zee zien wij enkele garnaalbootjes bezig met vissen op garnaal. Het gaat over met regenen de temperatuur begint te stijgen en met om en bij de 15 ° kunnen wij niet meer klagen. Het wordt een zwerftocht langs de zee en wij kunnen er genieten van de vele winkels langs de dijk. Eens aan het vakantiecentrum de Rotonde verlaten wij de dijk  en trekken even later een duinen reservaat in beheerd door natuurpunt. De rustige tarmacjes brengen ons in een mooi decor van duinenbloeiers om even later langs de zeeweg een bont allegaartje van campings en vakantiehuisjes te bewonderen, het is er rustig en aangenaam wandelen. Als wij even bij het binnenkomen van Middelkerke een grote baan dwarsen komen wij in een laan met enkele mooie villa’s, en tussen de huizen door vangen wij hier en daar een glimp op van het lager gelegen open landschap, om even later terug te komen na 5,3 km in de inschrijfplaats die tevens ook dienst doet als rustpost. Maar voor wij het tweede gedeelte aanvatten zullen wij nog een flink stuk mogen afhaspelen namelijk om en bij de 9 km zonder rustpost, oei een serieuze dobber. Maar wij mogen niet klagen, het was onze eigen schuld dikke bult, wij hadden niet opgelet, wij hadden gelegenheid om andere lussen te kiezen en wij hadden niet naar het bord gekeken.

Nu als wij het tweede gedeelte aanvatten is de zon erdoor en de oude molenweg brengt ons richting St. Laureinsstrand . Eens aan het gelijknamige hotel stappen wij het mulle zand in naar de vloedlijn toe, een aangekondigd stuk van 3,5 km. Eerst een stukje verhoogde smalle dijk en dan langs die heerlijk kabbelende zee. Het geeft een zalig gevoel, dat ruisen van de zee, het krakende stil geluid van de ontelbare kleurrijke schelpjes, die heerlijk zuivere zeelucht vol jodium, en die grootse open ruimte, met op die plas een hele groep zeilbootjes, echt om van te genieten.

Als wij wat later een rij houten palen ontdekken recht in zee weten wij dat wij het zeereservaat van de IJzermonding opstappen. Eens boven aan de havengeul vinden wij een groot bord dat ons leert dat wij een zeer merkwaardig en waardevol gebied verlaten hebben.

Tussen De Panne en Oostende is dit ondiepe watergebied van 181km² , het is een zeer ondiep bevat verscheidene zandruggen en diepe gleuven. Dit gebied is dan ook een ideale bescherming voor schelpdieren en vissen. Het reservaat  vormt de verbinding tussen de Scheldemonding in Nederland en de monding van De Slack in Frankrijken en strekt zich uit over circa 180 ha. Het ligt langs de rechteroever van de IJzer die ontspringt in Noord Frankrijk en uitmond in de zee. Het gebied heeft een bewogen geschiedenis achter de rug, de aftakeling begon met het graven van oesterputten,, en de aanleg van een golfterrein. In beide wereldoorlogen werden er bunkers gebouwd en loopgraven aangelegd. Achteraf kwam dan nog de bouw van een militaire zeehaven met bijhorende gebouwen en wegen. In de jaren 1976 werd dan nog een gebied van 17 ha opgespoten met baggerspecie uit de havengeul en de jachthaven. Vanaf 1999 werd begonnen met het herstel van het gebied en de marinebasis werd volledig ontmanteld.en 250000 m³ grondspecie werd afgegraven. , En werden er paden en natuureducatie voorzien. Wij maken een lus rond de vroegere kazerne en genieten in de wegbermen van de aantrekkelijke duinenflora. Ook vinden wij er enkele mooie uitkijkposten die een prachtig beeld geven van de schorren en slikken. Dit zijn slibrijke gronden die onder van de getijden staan. De slikken worden dagelijks overspoeld, en in deze slikken bevinden zich heel wat schelpdieren en wormen, die een ideale voedingsbron zijn voor vele zeevogels. Het is een zeebanket van 20000 zeevruchten per m³ , op één dag verorberen

de waadvogels gemakkelijk een 300 schaaldieren, zo vertelt ons Scotty de scholekster.

En zo wandelen wij stilaan het gebied uit en bereiken wij het eindpunt van onze wandeling.

Nadien genieten wij ook van een zee banketje onder de vorm van een heerlijke grote portie lekkere mosselen.

Spoetnikstappers, van hart proficiat en van harte dank voor de inzet van jullie verzorgde aangename en leerzame kustwandeling. Gasten hou jullie goed het allerbeste en tot een volgende wandelgelegenheid.