Zeer genietbaar natuurparkoers in Grammene

Gepost door: Kastaar |Natuurvrienden Deinze

Grammene 3-08-2013

Wij zijn er te gast bij natuurvrienden Deinze, die traditie getrouw hun naam alle eer zullen aandoen. Zij zijn echte natuurvrienden en dat zullen wij merken aan het uitgezette parkoers rond het pittoreske dorpje Grammene. De dag begint zonnig, een fris windje, maar toch komt een boze wolk eventjes dreigen, maar het zal maar voor eventjes zijn, en het wordt echt aangenaam wandelweer. Onder klokkengelui stappen wij het 15 km parkoers op. Wij komen langs de St. Jan Baptistkerk, opgetrokken in een ietwat Gotische stijl. De kerk heeft wel een eigenaardigheid namelijk een achthoekige toren, en is als beschermd monument geklasseerd. Na enkel honderden meter rechts van ons vinden wij haast een ru´ne, allemaal betonnen bekkens afkomstig van een oude vlasroterij. Vroeger was deze streek zeer bekend voor het telen van vlas. Als bijzondere eigenschap bovenop bevatte het water van de kronkelende Leie een bijzondere bacterie die toeliet het vlas beter te roten. Maar het rotende vlas gaf nu eenmaal geen heerlijke geur af, en ook voor de scheepvaart bracht het heel veel hinder mee. Ongeveer halfweg de veertiger jaren zou het roten verboden worden, en hiermede verdween ook een stuk geschiedenis. Het tegenwoordig geoogste vlas wordt nu ergens anders geroot, zoals meestal in Polen, zo lieten wij ons toch inlichten. Goed wij zijn intussen ook aangekomen aan een Leie-meander, zeg maar een aftakking van de oude Leie. Die is intussen rechtgetrokken en gekanaliseerd ter bevordering van de scheepvaart. Maar deze kronkelende meander biedt de gelegenheid om prachtige natuurgebieden te verwezenlijken, trouwens enkele langere afstandsparkoers maakten van de gelegenheid gebruik erdoor te wandelen, en naar het schijnt zou dit de langste meander van de Leie zijn. Nu een prachtige dreef, een stuk begroeide struikberm en anderzijds het landbouwlandschap bieden zeer genietbare zichten. Komen even piepen op de grote baan om direct af te slaan op een trage weg Is dat nu ene met snelheidsbeperking voor wandelaars? Welnee gij. Het is een weg aangelegde om landschapsredenen op natuurlijke ondergrond en het is onverhard. Wij genieten van de landelijke zwerftocht langs velden en weiden. Dat er een pak deelnemers zijn bewijst de lange menselijke ketting langsheen die heerlijk kronkelende paden in een zeer rustige omgeving, het is er hemels genieten. Wat ook opvalt, is het grote aantal koeien bonte koeien op de weiden. Na een tijdje staan wij haaks op de Leie stappen rechtsaf en zullen die een poosje volgen en vervolgens afslaan naar het pittoreske vlasdorp Gottem waar wij in het cultureel centrum onze rustpost zullen benutten. In het tweede gedeelte komen wij langs lager gelegen weiden, met weliswaar ook wat vee, maar een bijzonder uitzicht. De vlakten zijn doorkruist met kleine grachten, als afbakening, maar die grachten hebben ook specifieke rietkragen tussen de knotwilgen. In een weiland bemerken wij ook een echt en levend natuurmonument, namelijk een rasecht Brabants boerenpaard, tevens nostalgie en kracht een machtig mooi dier. De zon had zich een poosje teruggetrokken maar kwam er later terug door. Tussen de bijna rijpe tarwe, vinden wij nog een grote partij vlas, mooi afgereden en keurig geschikt ligt te drogen. Nog even een rustpost inlassen, om dan stilaan naar het einde van deze zeer genietbare natuurwandeling toe te stappen. In de aankomstzaal vinden wij nog een heerlijke apotheose, namelijk een grote ijscoupe met aardbeien, of een frisse pint en ons dag kan niet meer stuk. Parkoermeester, organisatie en medewerkers van harte proficiat en van harte dank voor jullie zeer gewaardeerde inzet. Hou jullie goed het allerbeste en tot een volgende wandelgelegenheid.