Zeer genietbare wandeling bij Colliemolen.

Gepost door: Kastaar |W.S.V. De Colliemolen

Staden 28-07-2013
H
et is in ieder geval een gans ander weer dan dat van daags voordien, het klank en lichtspel van donder en bliksem is beëindigd. Het kwik staat op 17° in de morgen en zal oplopen naar 26°, er heerst een matig zomerbriesje en het zal aangenaam wandelweer worden. Wij gaan de baan op en kiezen voor het 15 km parkoers. Een paar korte aanloopstraatjes en wij beginnen aan een groene lus rond de sport infrastructuur van Staden, en het is een behoorlijk stukje rustige en aangenaam stukje natuur. Wij komen terug in de bewoonde wereld en passeren het borstbeeld van Guido Gezelle boven de drempel van een deuropening. Wat veldwegen en open landschap zijn daarna in het parkoers opgenomen en bieden heel wat genietbare landschappen. Tussen de patatten duiken grote blokken op, op het eerste zicht zijn het gelijk appartementen, van ver lijken zij erop, maar het zijn stapelbakken van een groente verwerkend bedrijf. Wij waren al enkele velden van voedergewassen voorbij gestapt, maar vanaf nu gaan wij wandelen in één grote groentetuin, wij bevinden ons echt in het hart van de groetenteelt van West- Vlaanderen. Het is een lust voor het oog al die verse groenten. Wij naderen stilaan een plaatselijke school waar wij van onze eerste rustpost zullen genieten. Maar wij denken dat hier veel vaders hun kindjes met de auto naar school brengen, wij wijzen naar de milieu vriendelijke raad aan de schoolpoort. Vooreerst ventje, ventje, ventje energie het kost meer dan één centje. En nog een tweede raad, te voet, met de fiets of Carpool voor minder verbruik. Voor het tweede gedeelte stappen wij naar Staden centrum toe, maar algauw worden wij afgeleid op een kerkwegel die ons naar de rand van Staden brengt. Op ons weg een grote plas, die fungeert als natuurlijk bufferbekken. Bij abnormaal regenweer kwamen de woningen gelegen in de Cardijnlaan in de problemen. Twee oorzaken lagen hier aan de basis. De luikebeek werd ingebuidt het afgevoerde debiet is veel kleiner dan het afgevoerde water met daarbij het afvloeiende oppervlakte water van de sterk hellende omgeving. Het bufferbekken is de oplossing De oppervlakte van 90 hectaren is in staat om 6000 kubieke meter water op te slaan. Om dit te verwezenlijken is 9000 kubieke meter grond afgevoerd en verplaatst. In een lus door de velden via rustige asfaltjes en veldwegen hadden wij ook al op een oude spoorbedding gewandeld. Dat de oogsttijd niet ver meer af is konden wij vaststellen omdat al enkele graanvelden afgereden waren. De licht oplopende Stamkotstraat brengt ons naar de grote veevoeder fabriek van Degraeve. Wij wandelen nu op ’s Graveneikepad. Waar komt die naam vandaan. Een uitleg die iedere Stadenaar kent, spreekt van een eik waarrond de graaf zijn rechtspraak hield. Een tweede is de volgende halfweg de 16de eeuw woonde Mahieu de Graeve in Staden. Het was een schepen van het hof ter loo en woonde op zijn hofstede die een ‘eeckehof’ genoemd werd. In de oude archieven vermeld als ’s Graven Eeckehof. Het valt ons op dat het landschap van vlak naar lichtgolvend overgaat, wat enkele mooi panorama’s bezorgd. Op een varkensbedrijf waar kwaliteitsvarkens onder zeer strenge voorwaarden worden gekweekt. Wel wij mogen hier onze tweede rustpost benutten, oppassen hé niet tussen de varkentjes hé, maar in een propere loods. Op het hoogste punt van ’s Graveneike krijgen wij een mooi panorama. Aan de rechterzijde ziet U de laagte waardoor het water werd afgevoerd naar de IJzer, en die in vroegere tijden de zee tot bij de deur bracht. Uiterst rechts hebben wij een zicht op de watertorens van Torhout en Hooglede en de kerk van Kortemark, echt een mooi overzicht van de streek. Het derde gedeelte vatten wij aan in dalende lijn in dat zeer genietbare lichtgolvende landschap. Nadien komen wij nog door een wijk met prachtig bloeiende beplanting. Wij komen nu stilaan in het aankomstgebied van deze zeer genietbare en afwisselende wandeldag. In de grote aankomst zaal genieten wij nog na van een muzikale omlijsting en je kon er ook nog een wensplaatje aanvragen. Verder konden wij nog een stempel gaan afhalen om op het einde van het seizoen een lekker smakelijke kalkoenbil te kunnen ophalen. En met de democratische drank en spijs tarieven viel het nog aangenaam uit ook. Parkoermeester, organisator en medewerkers van harte proficiat en van harte dank voor jullie inzet, het was eerste klas in orde. Hou jullie goed het allerbeste en tot een volgende wandelgelegenheid.